Tutustu työsuojeluun

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on saada aikaiseksi sellainen työympäristö, jossa työntekijän terveys ei vaarannu. Tämän sivun vasemmasta palkista löytyvistä linkeistä saat tietoa esimerkiksi henkilösuojaimista, työsuojeluun liittyvistä työehtosopimuksista ja työsuojelun organisoinnista. Sivulta löydät myös alan tiedotteita ja linkkejä työsuojelun asiantuntijatahoihin.

Kouluttautuminen työsuojeluasioissa kannattaa aina. Liiton omien kurssien lisäksi työsuojelualan koulutusta tarjoavat Kiljavan opisto ja Työturvallisuuskeskus TTK.

Työympäristöasioissa yhteydenotot:

  • Työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola puh. 050 351 4389
  • ​Tekninen asiantuntija Anne-Marie Paasonen puh. 050 409 8468

Työsuojelun tavoitteet ovat:

  • turvallinen työympäristö ja terveet tekijät
  • fyysisten ja psyykkisten riskien tunnistaminen, ennakointi ja hallinta
  • hyvä työilmapiiri, toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö
  • yrityksen kokonaisvaltainen kehitys
  • tuotannon häiriöttömyys ja korkea laatutaso
Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonta: 0295 016 620, ma–pe klo 8–16.15 Lisätietoa
Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot: www.tyosuojelu.fi