Sähköliitto tuomitsee VR-Trackin painostustoimet jäseniään kohtaan

30.1.2012

VR-konserniin kuuluva VR-Track ilmoitti tänään yt-neuvotteluista, joilla pyritään painostamaan Sähköalojen ammattiliittoon kuuluvia sähköasentajia. VR-Track haluaa muuttaa nykyistä sähköasentajien varallaolojärjestelmää yhtiölle edullisemmaksi leikkaamalla työntekijöille maksettavia varallaolon korvauksia.

Sähköliittoon kuuluvat VR-Trackin sähköasentajat ovat vastustaneet uutta sopimusta. Heille kävisi nykyinen sopimus tai reilu neuvottelu uudesta sopimuksesta, koska nyt tarjotun uuden varallaolojärjestelmän on hyväksynyt luottamusmies, joka ei ole työntekijöiden vaaleilla valitsema. Tämän liiketoimintaluottamusmiehen titteliä käyttävän henkilön nimitys on tehty yksipuolisesti entisen Rautatieläisten liiton toimesta. Erikoista on myös se, että luottamustoimi jatkuu henkilön eläkkeelle siirtymiseen saakka.

Yt-neuvottelujen piirissä on 460 henkeä, joista noin puolet kuuluu Sähköliittoon. VR-Trackin jyrkkä asenne tässä asiassa paljastaakin sen, että yhtiö haluaa tällä toimenpiteellä ainoastaan painostaa niitä sähköasentajia, jotka viime vuonna erotettiin Rautatieläisten liitosta ja jotka sen jälkeen siirtyivät Sähköliiton jäseniksi. Kyseiset sähköasentajat eivät tällä hetkellä ole työrauhan piirissä ja siksi Sähköliitto on halunnut aktiivisesti neuvotella heidän työehtojensa järjestämisestä, mistä VR-Track on jääräpäisesti kieltäytynyt.

Sähköliiton normaaleihin tapoihin kuuluu varallaolojärjestelmien osalta aina neuvottelu kaikkien asianosaisten kanssa. Tähän mennessä sopuun on aina päästy ilman yt-neuvotteluja. Siksi Sähköliitto tuomitsee VR-Trackin painostustoimet ja odottaa yhtiön ryhtyvän neuvottelemaan sähköasentajien varallaolojärjestelmästä työntekijöiden ja ammattiliiton kanssa.

Lisätietoja:

Sektoripäällikkö Sauli Väntti 050 528 7044