Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus yleissitova

14.6.2017

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus on edelleen alallaan edustavana pidettävä ja yleissitova työehtosopimus. Sähköalojen ammattiliitto ry:n solmiman työehtosopimuksen yleissitovuus ei ollut työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan varsinaisessa tarkastelussa, koska tilanne sopimusalalla ei ole muuttunut. Liitto kuitenkin toimitti lautakunnalle pyynnöstä selvityksen työehtosopimuksen edustavuudesta.

Sähköliitto ottaa yleissitovuuden jatkumisen aiemman päätöksen nojalla tervetulleena vastaan.

‒ Sopimusta on yleisesti pidetty yleissitovana. Alan työehtosopimustoiminta on ollut vakiintunutta 50 vuoden ajan, eikä töissä ole viime vuosina tapahtunut mitään edustavuutta heikentäviä rakenteellisia muutoksia. Sähköliiton vastineen valmistelussa mukana olleet henkilöt ansaitsevat kiitokset, kiittää liittosihteeri Hannu Luukkonen, joka vastaa Sähköliiton edunvalvonta- ja sopimustoiminnasta

‒ Yleissitovuus vahvistaa meidän ammattialapohjaisen järjestäytymisemme aseman myös teollisuudessa, toteaa Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila. ‒ Toivottavasti soveltamisalaa koskeva keskustelu saadaan hyvässä hengessä eteenpäin. Meitä kummastuttaa se, että työnantajapuoli tulkitsee soveltamisalaa eri tahoille kysyttäessä eri tavalla. Näinkin keskeisestä työehtosopimusmääräyksestä tulisi yhdessä löytää pysyvä yhteisymmärrys.

‒ Sopimusalan historiaa ovat varjostaneet lukuisat rajariidat ja epäselvyydet. Työehtosopimuksen vahva edustavuus ja yleissitovuuden säilyttäminen antavat erittäin hyvät lähtökohdat syksyn liittokierrokselle ja alan tulevaisuudelle, sanoo Sähköliiton teollisuus- ja erityisalojen työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusta noudatetaan Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä työskenteleviin sähköalan työntekijöihin ja yleissitovuuden perusteella sitä noudatetaan alan järjestäytymättömissä yrityksissä.