Sähköistys- ja sähköasennusalan TES vahvistettu yleissitovaksi

13.6.2017

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut Sähköalojen ammattiliitto ry:n solmiman Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen yleissitovaksi.

Lautakunta otti asian käsiteltäväkseen viran puolesta, koska työehtosopimukseen tuli uusi osapuoli Palvelualojen työnantajat Palta ry. Lautakunta otti myös huomioon Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liitto ry:n lausunnon, jonka mukaan sopimus on soveltamisalamääräyksen osalta osittain päällekkäinen ja kilpaileva Teknologiateollisuuden TES:n kanssa. Teknologiateollisuus ja Metalliliitto pyysivät vahvistamislautakuntaa ratkaisemaan, kumpi sopimuksista on yleissitova, koska niiden mukaan vain toinen voi olla sitä.

Lautakunta totesi johtopäätöksessään, että Sähköistys- ja sähköasennusalan TES on jo yksistään työntekijämäärien perusteella soveltamisalallaan edustava. Sähköliitolla on sopimuksen soveltamisalalla 10 295 työssä olevaa jäsentä, ja liityntäsopimuksen tehneiden työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on 432.

Lautakunnan kanta oli Sähköliiton jäsenkunnan näkökulmasta katsottuna mieluisa lopputulos.

‒ Suuri kiitos Sähköliiton puolesta lausuntoa valmistelemassa olleille henkilöille sekä TES:n osapuolina oleville työnantajajärjestöille niiden asiantuntevista lausunnoista, sanoo liittosihteeri Hannu Luukkonen, joka vastaa Sähköliiton edunvalvonta- ja sopimustoiminnasta.

‒ Sähköliiton suurimmalla sopimuksella on pitkät perinteet erilaisissa asennustöissä, ja se on sopimustoimintamme kulmakivi. Rajapinnoista olisi hedelmällistä keskustella liittojen kesken toisiaan kunnioittaen, toteaa liiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila.

Työehtosopimuksen vahvistamislautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja julkaisee yleissitovat työehtosopimukset sekä päätöksensä Finlexissä.