Sähköistys- ja sähköasennusalan korvauskeskituntiansion korotusprosentti sovittu

24.3.2017

Sähköliitto ja Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet, että Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen (2017 – 2018) 9 §:n mukaisen korvauskeskituntiansion korotusprosentti on lomanmääräytymisvuoden 1.4.2017 – 31.3.2018 aikana 0,2 %.


Lisätiedot:
Sähköliiton liittosihteeri Hannu Luukkonen puh. 050 68 295
Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila puh. 050 60 302