SAK: Perhevapauudistuksen vahvistettava isän roolia hoivaajana

13.11.2017

Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK ehdottaa isyysrahan tason korottamista osana suunnitteilla olevaa perhevapaauudistusta.

SAK:n perhevapaamallissa vanhempainrahan ensimmäinen kuukausi maksetaan korotettuna kummallekin vanhemmalle ja perhevapaassa on kolmen kuukauden kiintiö, jota toinen vanhempi ei voi käyttää.

‒ Isien perhevapaille jäämistä on tärkeää rohkaista vain isän käytettävissä olevalla kiintiöllä. Hallituksen on harkittava vakavasti myös isyysrahan tason korottamista. Nyt vain äideille maksetaan 56 ensimmäistä päivää korotettuna, sanoo SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz.

Isyysrahapäivistä jää käyttämättä jopa puolet, ja yksi viidestä isästä jättää perhevapaaoikeutensa kokonaan käyttämättä.

Tuuli Glantz painottaa, että joustava työn ja perheen yhteensovittamista tukeva malli kannustaa myös isiä ottamaan vahvemman roolin hoivaajana.

‒ SAK:n mallissa vanhemmat eivät joudu valitsemaan työn ja perhevapaan välillä, vaan he voivat käyttää vanhempain- ja hoitorahaa joustavasti yksittäisinä päivinä tai pitempinä vapaina siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Tutkimuksen mukaan pienillä työpaikoilla ja yksityissektorilla työskentelevät isät jättävät muita useammin perhevapaaoikeutensa käyttämättä muun muassa työkiireiden ja työpaikan kielteisten asenteiden takia.

‒ Työnantajan vastuulla on järjestää työt niin, että perhevapaalle jääminen onnistuu.  Työjärjestelyt eivät voi olla miesten töissä sen vaikeampia toteuttaa kuin naistenkaan. Työpaikoilla tarvitaan myös asennemuutosta, jotta jokainen isä voi jäädä hyvällä omalla tunnolla hoitamaan lasta kotiin, Tuuli Glantz tähdentää.