STUL ja NSS kyselystään: Töitä tarjolla alueellisesti tasaisemmin

27.10.2017

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n lokakuussa toteuttaman suhdannekyselyn mukaan sähköisen talotekniikan yrityksissä odotetaan tulevalla puolivuotiskaudella edelleen kasvua kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Erityisen ilahduttavaa on, että töitä nähdään olevan tarjolla aiempaa tasaisemmin myös alueellisesti tarkasteltuna. Kun vielä vuosi sitten kasvuodotukset maakunnissa olivat kasvukeskuksiin verrattuna mollivoittoisempia, nyt useimmissa maakunnissa katsotaan tulevaa puolivuotiskautta myönteisin mielin.

Korjausrakentamisen lisäksi kasvuodotuksia on asuntotuotannossa. Yli 88 prosenttia vastanneista uskoo asuntotuotannon kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.

‒ Sähkösuunnittelijoiden keskuudessa myönteisiä näkymiä raportoidaan pitkästä aikaa myös teollisuusrakentamiseen. Viennin hyvä kehitys on saanut aikaan teollisuudessa investointihaluja ja siitä seuraten suunnittelutyötä myös meidän ammattikunnallemme, iloitsee Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Sekä sähkösuunnittelijat että -urakoitsijat vastaavat tarjouskyselyjen määrän ja työkannan kasvaneen edelleen, vaikkakin maltillisemmin. Työkannan mediaani on 3 kuukautta. Suurin osa vastaajista arvelee, että hintaso on puolen vuoden kuluttua samalla tasolla kuin nyt.

Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät noin 4 400 henkilöä ja arvelevat puolen vuoden kuluttua työllistävänsä sata enemmän. Henkilöresursseja tarvitaan erityisesti suunnittelussa, mutta myös urakoitsijat uskovat rekrytoivansa jonkin verran enemmän työntekijöitä.

Suunnittelijoiden tulostason odotukset ovat parantuneet viime keväästä, urakoitsijoiden ovat kevättä matalammat. Molemmissa tämän vuoden kyselyissä tunnelmat ovat kuitenkin parhaat sitten vuoden 2011.

Kysely lähetettiin lokakuussa STUL:n ja NSS:n jäsenrekisteristä 1 667 yritykseen. Vastausprosentti oli 14.

Raportin löydät täältä.