Sähköliitto on valmis puolustamaan sopimusoikeuksiaan

1.9.2017

Sähköliitto on huolissaan Teknologiateollisuuden koventuneesta asenteesta ja ylimielisyydestä sähköalan työntekijöitä kohtaan.

Alkuvuodesta Teknologiateollisuus lähestyi yleissitovuuden vahvistamislautakuntaa ja vaati, että Sähköliiton suurimman sopimusalan, sähköistys- ja sähköasennusalan, työehtosopimus tulisi jättää vaille yleissitovuutta. Toteutuessaan tämä olisi tarkoittanut tuhansien Sähköliiton jäsenten jäämistä vaille yleissitovan työehtosopimuksen vähimmäisturvaa. Vahvistamislautakunta katsoi kuitenkin työehtosopimuksen yleissitovaksi. 

Teknologiateollisuus on myös kyseenalaistanut Sähköliiton kanssa neuvottelemansa Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen. Teknologiateollisuus ei toistaiseksi ole ilmoittanut, aikooko se neuvotella Sähköliiton kanssa sopimukselle jatkoa, vaikka sopimuskausi päättyy jo lokakuun lopussa. Mikäli työehtosopimuksesta ei käydä neuvotteluja, marraskuun alusta lukien noin 2 500 teollisuudessa työskentelevää sähköasentajaa on sopimuksettomassa tilassa.

Vaikka teollisuudessa työskentelevien Sähköliiton jäsenten määrä on esimerkiksi Teollisuusliittoon verrattuna pieni, heidän tehtävänsä ovat toimintojen jatkuvuuden kannalta keskeisiä. Sähköliiton hallitus on päättänyt, että mikäli Teknologiateollisuus ei ole halukas normaalien työmarkkinakäytäntöjen mukaisesti neuvottelemaan työehtosopimuksesta, liitto on valmis puolustamaan sopimusoikeuksiaan tarvittaessa kaikin käytettävissä olevin keinoin.  

Sähköliiton hallitus katsoo kilpailukykysopimuksen sisältämän työajan pidentämisen olevan työntekijöille kohtuuton ja myös tarpeeton Suomen kilpailukyvyn kannalta. Työajan pidentämiseen liittyvät neuvottelut työpaikoilla ovat olleet hankalia ja raskaita ja vieneet kohtuuttomasti aikaa sekä resursseja. Voi jopa sanoa, että lapsi menee pesuveden mukana. Tämän vuoksi Sähköliitto lähtee tulevissa neuvotteluissa siitä, että työajan pidennyksistä tulee luopua. 

Lisätiedot: 
Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti, puh. 050 528 7044
Sähköliiton liittosihteeri Hannu Luukkonen, puh. 050 68 295