Sähkötapaturmat vähenivät

3.8.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilastojen mukaan sähkötapaturmat vähenivät viime vuonna merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna. Vuosi oli sikälikin valoisampi, että sattuneissa sähkötapaturmissa ei kuollut ketään.

Sähkötapaturmalla tarkoitetaan sähköiskun tai valokaaren aiheuttamaa loukkaantumista. Ammattilaisille sattui viime vuonna 31 tilastoitua sähköiskuonnettomuutta, maallikoille 49. Tilastoituja valokaarionnettomuuksia ammattilaisille tapahtui 6 ja maallikoille 2. Edellisvuonna sähköiskuonnettomuuksien määrät olivat 39 ja 64 ja valokaarionnettomuuksien 6 ja 2.

Useimmiten niin ammattilaiset kuin maallikotkin selvisivät sähkötapaturmista ohi menevällä kivulla, mutta molemmissa ryhmissä 12 tapauksessa turmasta seurasi alle kuukauden työkyvyttömyys ja niin ikään molemmissa ryhmissä yhdessä tapauksessa yli kuukauden työkyvyttömyys.

Tiedot on koottu Tukesin Vaurio- ja onnettomuus- eli VARO-rekisteriin. Onnettomuuksien ilmoitusvelvollisuus sisältyy sähköturvallisuuslainsäädäntöön, jonka mukaan poliisilla, pelastus- ja työsuojeluviranomaisilla sekä verkonhaltijoilla on velvollisuus ilmoittaa vakavista tapaturmista.

VARO-rekisteriin kerätään sähköön liittyvien onnettomuuksien lisäksi tietoja hisseihin, painelaitteisiin, vaarallisiin kemikaaleihin, maakaasuun, nestekaasuun, kaivoksiin, räjähteisiin ja ilotulitteisiin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Viime vuonna Tukesin valvomilla toimialoilla sattui yhteensä neljä kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Niistä kaksi aiheutui nestekaasusta ja yksi kemikaalin syttymisestä ja yksi oli kaivosonnettomuus.

Keväällä Tukes julkaisi viime vuoden tilastot sähköpaloista ja niihin liittyvistä kuolemista. Paloja sattui 550 ja kuolemantapauksia surulliset 21. Sähköpalo on palo, jonka energianlähteenä on sähkö.

Tapaturmavakuutuskeskus TVK kokoaa omat tilastonsa onnettomuuksista, mutta ne eivät ole vielä viime vuodelta valmistuneet.