Sähköliitto pyytää laiminlyöntiään anteeksi Stora Enson sähkömiehiltä

3.4.2017

Viime marraskuussa Sähköliiton puheenjohtajaksi valittu Sauli Väntti esittää pahoittelunsa liittonsa aiemmasta menettelystä vuonna 2008 Stora Ensolta irtisanottuja paperitehtaiden sähkömiehiä kohtaan.

‒ Korkein oikeus ratkaisi asian kantajina olleiden 44 Stora Enson paperitehtailta irtisanottujen liiton jäsenten hyväksi. Päätöksen mukaan Sähköliiton olisi tullut aktiivisesti selvittää tehtaiden lakkauttamisesta käytyjä yhteistoimintaneuvotteluja ja neuvottelujen taustalla olevia konsernin päätöksiä siten, että liitto olisi kanneajan puitteissa voinut tehdä päätöksen kanteen nostamisesta tai sen nostamatta jättämisestä sekä tiedottaa päätöksestään irtisanotuille työntekijöille. Kun Sähköliitto ei ole näin tehnyt, sen katsottiin rikkoneen sitoumuksensa jäseniään kohtaan.

‒ Liiton olisi jo aikanaan pitänyt myöntää laiminlyöntinsä ja hyvittää heti irtisanotuille sähkömiehille heidän kärsimänsä rahallinen tappio. Vaikka pohjimmiltaan on kyse Stora Enson yt-lain rikkomisesta ja sen korvaamisesta, Sähköliiton olisi pitänyt hoitaa omat velvoitteensa aikaisemmin ja paremmin. Pyydän Sähköliiton menettelyä anteeksi asianomaisilta.

Väntti muistuttaa, että Sähköliitto on maksanut oikeuden määräämät korvaukset asianosaisille jo noin vuosi sitten. 31.3.2017 tullut Korkeimman oikeuden tuomio piti ennallaan hovioikeuden tuomion korvauksista.

Stora Enso sulki paperitehtaat Kemijärvellä ja Haminan Summassa vuonna 2008. Sulkemisen vuoksi pääosa työntekijöistä irtisanottiin. Suurin osa heistä kuului Paperiliittoon, osa Sähköliittoon.

Paperiliitto nosti kanteen irtisanomisiin johtaneista yt-neuvotteluista. Työtuomioistuin tuomitsi Stora Enson maksamaan Paperiliiton jäsenille hyvitystä yhteistoimintalain vastaisesta menettelystä.

Sen sijaan Sähköliitto ei nostanut yt-neuvotteluista kannetta, vaikka liiton hallitus oli päättänyt tutkia neuvottelut ja tarvittaessa riitauttaa ne. Liitto oli julkaissut kotisivuillaan tiedotteen, jonka mukaan riitauttaminen käytännössä merkitsisi Stora Enson haastamista oikeuteen.

Sähköliittoon kuuluneet irtisanotut työntekijät vaativat liitoltaan vahingonkorvausta. Työntekijät katsoivat, että heiltä oli Sähköliiton laiminlyönnin vuoksi jäänyt saamatta hyvitys, jonka he olisivat saaneet, jos kanne olisi nostettu.

Korkein oikeus totesi hovi- ja käräjäoikeuden tavoin, että Sähköliitto oli velvollinen korvaamaan irtisanotuille työntekijöille aiheutuneen vahingon. KKO ei ottanut kantaa korvausten määriin. Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus ovat velvoittaneet Sähköliiton maksamaan vahingonkorvausta 8 000 euroa henkilöä kohti.

Lisätietoja:

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti, puh. 050 528 7044
Sähköliiton liittosihteeri Hannu Luukkonen, puh. 050 68 295