Palkansaaja- ja työnantajaliittojen neuvottelut vaikeutumassa EK:n päätöksen takia

16.2.2017

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kommentoi tuoreeltaan Elinkeinoelämän keskusliiton päätöstä irtisanoa keskusjärjestöjen väliset sopimukset. Hän on huolestunut kiristyneen työmarkkinatilanteen vaikutuksesta talouden kasvuun.

– EK:n päätös heittää varjon myös kilpailukykysopimuksessa sovituille talouden toipumista edistäville toimenpiteille, kun vaikeista lähtökohdista syksyllä alkava liittokierros voi rapauttaa pohjaa orastavalta kasvulta, sanoo Eloranta.

Hänestä EK:n ratkaisu on huonosti harkittu, koska kilpailukykysopimus on vielä voimassa.

– Kiky on ollut palkansaajille vaikea rasti. On rakennettu suurella vaivalla kattava työmarkkinasopimus ja luotu pohjaa tuleville liittoneuvotteluille. Ratkaisu heikentää eittämättä työmarkkinailmapiiriä ja osapuolten välistä luottamusta.

Palkansaaja- ja työnantajaliittojen välisten työehtosopimusneuvottelujen arvioidaan vaikeutuvan, kun niissä joudutaan nyt sopimaan myös tähän asti keskusjärjestösopimuksissa sovittuja asioita. Elorannan mukaan tilanne kasvattaa palkansaajayhteistyön tarvetta.

SAK:n hallitus arvioi EK:n päätöksen vaikutuksia kokouksessaan maanantaina 6. maaliskuuta.

 

Sähköliitto rakentaa omat tavoitteensa

EK tiedotti 15. helmikuuta luopuvansa nykyisistä keskusjärjestösopimuksista, joita on ollut 22, ja linjasi, että kyseisiin sopimuksiin sisällytetyistä asioista sopimisen tulee siirtyä liittotasolle. Irtisanottuihin keskusjärjestösopimuksiin kuuluvat muun muassa sopimus ay-jäsenmaksujen perinnästä ja luottamusmiessopimus.

Sähköliitonkin sopimusalat käyvät nyt työehtosopimuksensa lävitse keskusjärjestösopimuksiin kohdistuvien viittauksien varalta.

‒ Keskusjärjestösopimusten irtisanominen on selvä viesti EK:n suunnasta, että asenteet ovat merkittävästi koventuneet. Kun työmarkkinoiden perussopimuksista sanoudutaan keskusjärjestötasolla irti, ei voida enää puhua sopimusyhteiskunnasta samalla tavalla kuin ennen, sanoo Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila.

‒ Sähköliitto kartoittaa omat sopimuksensa ja rakentaa omat tavoitteensa tulevalle kierrokselle. On selvä, että kierroksesta voi ennustaa todella haastavaa tämän ilmoituksen jälkeen. Tällainen ilmoitus juuri tässä hetkessä, kun kilpailukykysopimuksen kuorma lankeaa työntekijöiden kannettavaksi, on vastuutonta. Kilpailukykysopimuksella haettu yhteishenki katosi kyllä nyt savuna ilmaan, Ollila jatkaa.

EK perustelee päätöstään viime vuonna voimaan tulleella sääntömuutoksella, jonka johdosta liitto ei enää tee keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. EK toteaa, että keskusjärjestösopimukset on monilla toimialoilla korvattu alakohtaisilla sopimuksilla.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto ennustaa liittonsa jäsenlehdessä työmarkkinakierrosten jopa radikalisoituvan, kun neuvotteluissa päätetään vain työehtoihin liittyvistä asioista eikä taustalla ole enää esimerkiksi SAK:ssa päätettyä yhteistä linjaa.

‒ Aiemmin työehtojen kanssa samassa paketissa on päätetty laajemmin yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen liittyvistä asioista, Aalto huomauttaa.